CIRKLA® - Akademi for plastgenanvendelse, bliver et plastakademi, hvor der vil være relevante kurser og undervisning i hensigtsmæssige materialevalg, design, produktionsmetoder og grønne forretningsmodeller, med det formål at øge plastgenanvendelsen i Danmark til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne.

Plastakademiet bliver suppleret med en åben digital læringsplatform og et netværk for cirkulær økonomi, hvor alle med interesse for plastgenanvendelse kan deltage.

CIRKLA® betyder cirkulær på verdenssproget esperanto og valgt ud fra at esperanto er udviklet til at gøre mennesker med forskellige ’modersmål’ i stand til at kommunikere med hinanden. Navnet er også valgt, da akademiundervisningen vil medføre, at vi fremmer den cirkulære økonomi og ud fra FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, mål nr. 17.17 som handler om samarbejde og partnerskab, der også bliver en vigtig del af CIRKLA®.

På den måde passer navnet CIRKLA rigtig godt til akademiet.

Akademiet forventes af åbne i efteråret 2018 og dine input er vigtige for at CIRKLA® skal blive en succes. Du er velkommen til at sende din ideer og input til info@cirkla.dk.

Projekt ”Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri”
CIRKLA® - Akademi for plastgenanvendelse, er en del af et 2-årigt projektet ”Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri”, der skal bidrage til øget vidensformidling og dialog i værdikæden, så langt mere plast fra erhvervslivet bliver genanvendt.

Projektet skal bl.a. være med til at øger fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi, der gør, at danske virksomheder også står stærkere på den internationale scene.,

Industriens Fond støtter projektet, og bag projektet står bl.a. brancheorganisationen Plastindustrien, genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S, PlanMiljø og Aalborg Universitet.

Følg projektet på
Facebook: Cirkla - Akademi for plastgenanvendelse
LinkedIn: Cirkla - Akademi for plastgenanvendelse
Twitter: @CirklaAkademi

Fakta om Industriens Fond:
Industriens Fond er en engageret filantropisk fond og arbejder for, at hver enkelt støttekrone, der udbetales til projekter, har potentiale til at sikre anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne. Læs mere på IndustriensFond.dk.